World of Happines -kilpailun säännöt

 

Järjestäjä
Abloy Oy, y-tunnus 0774324-5

Kilpailuaika
Kilpailuun osallistutaan 20.– 24. maaliskuuta 2019 välisenä aikana.

Osallistumiskelpoisuus
Kilpailu on avoin Suomessa pysyvästi asuville, vähintään 18-vuotiaille henkilöille, poissulkien Järjestäjän työntekijät, heidän perheenjäsenensä ja kaikki ammatillisesti Järjestäjään sidoksissa olevat tahot.

Kilpailuun osallistuminen
Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla Abloy Oy -Facebook-kanavalla julkaistavaan kilpailujulkaisuun ennen kilpailuajan päättymistä. Kommentissa on vastattava kysymykseen: Miten ilahduttaisit ystävääsi? Kilpailuun voi osallistua vain kerran. Järjestäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä kilpailuun mukaan virheellisiä tai kampanja-ajan jälkeisiä osallistumisia.

Voittajien valinta
Järjestäjä arpoo kaikkien kilpailuehdot täyttävien ja määräaikaan mennessä osallistuneiden joukosta voittajat. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Arvonnan voittajille ilmoitetaan 29.3. mennessä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon (14 vrk) kuluttua ilmoituksesta tai mikäli kilpailun voittaja ei halua vastaanottaa palkintoa, Järjestäjällä on oikeus valita uusi voittaja. Järjestäjän tekemä päätös on lopullinen ja sitova kaikissa asioissa, jotka liittyvät tähän kilpailuun, eikä Järjestäjä vastaa siihen liittyviin kyselyihin.

Palkinnot ja niiden toimittaminen
Kilpailun palkintoina ovat 2 kpl Yale elektronisia ovisilmiä (yhden palkinnon arvo noin 68€). Palkintoa ei voi siirtää, vaihtaa tai muuttaa rahaksi. 

Voittaja vastaa itse kaikista mahdollisista palkinnon vastaanottamisesta aiheutuvista kuluista, Järjestäjä vastaa palkinnon arpajaisverosta ja palkinnon toimittamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Järjestäjän vastuu
Osallistujat vapauttavat Järjestäjän sekä tämän kilpailun yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjä ei vastaa palkintojen tai niiden käyttämisestä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Järjestäjän vastuu ei voi ylittää kilpailun säännöissä mainittujen palkintojen kokonaisarvoa.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai sellaisista esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkintojen vastaanottamisessa.

Tämä kilpailu ei ole millään tavalla Facebookin tukema, hallinnoima tai siihen liittyvä. Osallistuja luovuttaa tietonsa järjestäjän käyttöön, ei Facebookille, eikä Facebook ole vastuussa tästä kilpailusta tai sen osista. Tarvittavissa määrin sovelletaan Facebookin ehtoja, jotka löytyvät osoitteesta www.facebook.com.  

Henkilötietojen käsittely

Abloy Oy käsittelee osallistujien henkilötietoja ainoastaan kilpailun toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi. Osallistumalla arvontaan osallistuja myöntää Abloy Oy:lle oikeuden käyttää palkinnon voittaneiden nimeä 

kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa Facebookissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta. Osallistujien henkilötietoja ei siirretä muihin järjestelmiin eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

 Muut ehdot

Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujien katsotaan hyväksyneen ja sitoutuneen noudattamaan näitä ehtoja ja sääntöjä. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat antavat kilpailun Järjestäjälle peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, ja tekijänoikeuspalkkioista vapaan luvan käyttää, kopioida, toistaa tai julkaista voittajan nimen kanavissaan.