Yale-Tappara -kisan säännöt

Järjestäjä
Abloy Oy, y-tunnus 0774324-5

Kilpailuaika
Kilpailuun osallistutaan perjantaina 27.11.2020 klo 18.30 – 22.00 välisenä aikana. 

Osallistumiskelpoisuus
Kilpailu on avoin Suomessa pysyvästi asuville, vähintään 18-vuotiaille henkilöille, poissulkien Järjestäjän työntekijät, heidän perheenjäsenensä ja kaikki ammatillisesti Järjestäjään sidoksissa olevat tahot.

Kilpailuun osallistuminen
Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla Yale Home Suomi -Facebook-kanavalla julkaistavaan kilpailujulkaisuun ennen kilpailuajan päättymistä. Kommentissa on lähetettävä kuva, jossa Yale –logo näkyy Hakametsän jäähallissa. Kilpailuun voi osallistua vain kerran. Järjestäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä kilpailuun mukaan virheellisiä tai kampanja-ajan jälkeisiä osallistumisia. Osallistuja vastaa siitä, että hänellä on oikeus julkaista kuva ja käyttää kuvaa kilpailuun osallistumisessa.

Voittajien valinta
Järjestäjä arpoo kaikkien kilpailuehdot täyttävien ja määräaikaan mennessä osallistuneiden joukosta voittajan. Voittaja arvotaan viikolla 49.

Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon (14 vrk) kuluttua ilmoituksesta tai mikäli kilpailun voittaja ei halua vastaanottaa palkintoa, Järjestäjällä on oikeus valita uusi voittaja.  

Järjestäjän tekemä päätös on lopullinen ja sitova kaikissa asioissa, jotka liittyvät tähän kilpailuun, eikä Järjestäjä vastaa siihen liittyviin kyselyihin.

Palkinnot ja niiden toimittaminen
Kilpailun palkinto on 2 hengen lippulahjakortti Tapparan jääkiekkopeliin. Palkinnon arvo on 92 €. Palkintoa ei voi siirtää, vaihtaa tai muuttaa rahaksi. Palkintoja jaetaan yhteensä yksi (1) kappale. Abloy Oy ei vastaa mistään tapahtumaan liittyvistä muutoksista, kuten tapahtuman peruuttamisesta.

Voittaja vastaa itse kaikista mahdollisista palkinnon vastaanottamisesta aiheutuvista kuluista, Järjestäjä vastaa palkinnon toimittamisesta aiheutuvista kustannuksista. Palkinto toimitetaan voittajalle postitse.

Järjestäjän vastuu
Järjestäjä sekä tämän kilpailun yhteistyökumppanit eivät vastaa osallistujalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun, ellei vahinko johdu Järjestäjän tai yhteistyökumppanin tahallisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnasta tai lainvastaisesta henkilötietojen käsittelystä. Järjestäjä ei vastaa palkinnoista tai niiden käyttämisestä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. 

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai muista vastaavista esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkintojen vastaanottamisessa.

Tämä kilpailu ei ole millään tavalla Facebookin tukema, hallinnoima tai siihen liittyvä. Facebook ei ole vastuussa tästä kilpailusta tai sen osista. Tarvittavissa määrin sovelletaan Facebookin ehtoja, jotka löytyvät osoitteesta www.facebook.com.  

Henkilötietojen käyttö
Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat myöntävät kilpailun Järjestäjälle oikeuden käyttää osallistujan antamia tietoja arvonnan suorittamiseen ja palkinnon toimittamiseen. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä:  https://www.yale.fi/fi/yale/etusivu/haku/tietosuoja/tietosuojaselosteet-ja-kayttoehdot/asiakkaiden-tietosuojaseloste/  

Muut ehdot
Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujien katsotaan hyväksyneen ja sitoutuneen noudattamaan näitä ehtoja ja sääntöjä.