Yale Doorman loma -arvonnan säännöt

Järjestäjä
Abloy Oy, y-tunnus 0774324-5

Kilpailuaika
Kilpailuun osallistutaan 31.8.– 3.9.2019 välisenä aikana.

Osallistumiskelpoisuus
Kilpailu on avoin Suomessa pysyvästi asuville, vähintään 18-vuotiaille henkilöille, poissulkien Järjestäjän työntekijät, heidän perheenjäsenensä ja kaikki ammatillisesti Järjestäjään sidoksissa olevat tahot.

Arvontaan osallistuminen
Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla unelma matkakohde Facebook postauksen kommenttikenttään ennen kilpailuajan päättymistä. Kilpailuun voi osallistua vain kerran. Järjestäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä kilpailuun mukaan virheellisiä tai kampanja-ajan jälkeisiä osallistumisia.

Voittajien valinta
Järjestäjä arpoo kaikkien kilpailuehdot täyttävien ja määräaikaan mennessä osallistuneiden joukosta voittajat. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Arvonnan voittajille ilmoitetaan 6.9.2019 mennessä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon (14 vrk) kuluttua ilmoituksesta tai mikäli kilpailun voittaja ei halua vastaanottaa palkintoa, Järjestäjällä on oikeus valita uusi voittaja. Järjestäjän tekemä päätös on lopullinen ja sitova kaikissa asioissa, jotka liittyvät tähän kilpailuun, eikä Järjestäjä vastaa siihen liittyviin kyselyihin.

Palkinnot ja niiden toimittaminen
Kilpailun palkintoina on 1 kpl Yale Doorman älylukkoja (palkinnon arvo noin 350 €). Palkintoa ei voi siirtää, vaihtaa tai muuttaa rahaksi. 

Voittaja vastaa itse kaikista mahdollisista palkinnon vastaanottamisesta aiheutuvista kuluista, Järjestäjä vastaa palkinnon arpajaisverosta ja palkinnon toimittamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Järjestäjän vastuu
Osallistujat vapauttavat Järjestäjän sekä tämän kilpailun yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjä ei vastaa palkintojen tai niiden käyttämisestä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Järjestäjän vastuu ei voi ylittää kilpailun säännöissä mainittujen palkintojen kokonaisarvoa.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai sellaisista esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkintojen vastaanottamisessa.

Tämä kilpailu ei ole millään tavalla Facebookin tukema, hallinnoima tai siihen liittyvä. Osallistuja luovuttaa tietonsa järjestäjän käyttöön, ei Facebookille, eikä Facebook ole vastuussa tästä kilpailusta tai sen osista. Tarvittavissa määrin sovelletaan Facebookin ehtoja, jotka löytyvät osoitteesta www.facebook.com.  

Henkilötietojen käsittely

Abloy Oy käsittelee osallistujien henkilötietoja kilpailun toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi. Osallistumalla arvontaan osallistuja myöntää Abloy Oy:lle oikeuden käyttää palkinnon voittaneiden nimiä kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa Facebookissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta. Osallistujien henkilötietoja käsitellään Abloyn markkinoinnin tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.

Muut ehdot
Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujien katsotaan hyväksyneen ja sitoutuneen noudattamaan näitä ehtoja ja sääntöjä. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat antavat kilpailun Järjestäjälle peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, ja tekijänoikeuspalkkioista vapaan luvan käyttää, kopioida, toistaa tai julkaista voittajan nimen kanavissaan.