Asennus ja yhteensopivuus

Mitä myyntipakkaus sisältää?

Yale Doorman painikkeet, lukkorungon, 3 kpl tunnisteita, 4 kpl AA-paristoja, asennus- ja käyttöohjeet sekä asennustarvikkeet. Huomioi mahdollinen lisävarusteena myytävän karasiirtimen tarve.

Tarkista lukon sopivuus oveesi

Voinko asentaa Yale Doormanin itse?

Uudistunut Yale Doorman on asennettavissa suoraan ABLOY 4190 ja LC100 lukkorunkojen tilalle sekä OneFit-porauksella varustettuihin oviin suoraan ilman oven työstämistä. Jos ovesi nykyinen lukkorunko on joko LC102- tai LC190-lukkorunko, on ovessasi OneFit-poraus.

Millaisia työkaluja tarvitsen asennukseen?

Ruuvien katkaisua varten pihdit tai sahan, ristipää- sekä torx 20 -ruuvimeisselit ja pakkauksen mukana toimitettavat kuusiokoloavaimet.

Minulla on tuplatiivistetty lämpöovi. Sopiiko tuote oveeni?

Mikäli ohjaimen sisäpuolen kotelo ei ota avattaessa ovikarmiin kiinni ja pakkauksessa oleva pisin kara on riittävän pitkä oveen niin tuote toimii hyvin myös lämpöovissa. Sisäpuolen ohjainta voitaan tarvittaessa siirtää 6 mm sivusuunnassa erillisellä karasiirtimellä (lisävaruste).

Miten toimin, jos ovessani on ABLOY LC100 tai 4190-lukkorunko?

Lukkorungon upotusta ovessa tulee laajentaa OneFit-kokoon. Katso lisätietoja.

Ovatko kaikki Yale Doormanit liitettävissä Yale Smart Home tai Verisure -järjestelmiin?

Valitettavasti ei. Ennen kesäkuuta 2015 toimitetut Yale Doormanit eivät ole yhteensopivia mainittujen järjestelmien kanssa. Yale Doormanin laiteohjelmiston pitää olla riittävän uusi, että lukon voi liittää järjestelmään. Yale Smart Home ja Verisure yhteensopivan Yale Doormanin tunnistaa tuotteen paristokannen alta löytyvästä Verisure-tarrasta, tai laiteohjelmistoversio merkinnästä (FW2.0). Kaikki uudet myytävät Yale Doorman V2N –älylukot ovat yhteensopivia molempien järjestelmien kanssa.

Miten asennan Yale Doormanin kun minulla on jo Yale Smart Home tai Verisure -järjestelmä?

Yale Doorman asennetaan tuotteen mukana tulleiden ohjeiden mukaisesti. Asennuksen jälkeen lukkomoduuli asetetaan paikoilleen Yale Doormanin paristokannen alle ja sen jälkeen lukon liittäminen aloitetaan järjestelmään. Huomioi, että moduulin ollessa paikoillaan, ei lukko pyydä syöttämään uutta masterkoodia, vaan jää odottamaan järjestelmään liittämistä.

Yale Smart Home –järjestelmään lisääminen tapahtuu Yale Home –sovelluksen kautta. Valitse sovelluksesta Asetukset -> Lukon asetukset -> Lukot -> Lisää uusi laite ja seuraa sovelluksen ohjeita. Aktivoi oppimistila ja aseta paristot lukkoon. Yhteyden muodostuminen onnistui, jos kuulet Yale Doormanista "Järjestelmä liitetty" ääniopastuksen. Lukon ja järjestelmän ensimmäinen synkronointi kestää noin kaksi minuuttia, joten odota kärsivällisesti. Kun lukko on liitetty järjestelmään, voit hallinnoida Yale Doormania Yale Home -sovelluksesta.

Verisure-järjestelmään lisääminen tapahtuu Verisuren Omat Sivut -palvelun kautta. Lisääminen tapahtuu Laitteet-sivulla painamalla Asenna-painiketta. Aseta paristot lukkoon ennen kuin aloitat lisäämisen. Lisääminen vaatii SmartLock-moduulin kahdeksanmerkkisen sarjanumeron, joka löytyy moduulin pohjasta ja myyntipakkauksesta. Yhteyden muodostuminen onnistui, jos kuulet Yale Doormanista "Järjestelmä liitetty" -ääniopastuksen. Kun lukko on liitetty järjestelmään, voit hallinnoida Yale Doormania Verisure-sovelluksesta.

Miten asennan Yale Smart Home -järjestelmän, kun minulla on jo Yale Doorman käytössäni?

Lataa Yale Home –sovellus älypuhelimeesi ja luo itsellesi käyttäjätili sovelluksen kautta. Tämän jälkeen ota Yale Smart Home -järjestelmä ohjeita seuraten normaalisti käyttöön. Liitä Yale Doorman järjestelmääsi poistamalla Doormanista paristo ja aseta lukkomoduuli paikalleen. Valitse Yale Home -sovelluksesta Asetukset -> Lukon asetukset -> Lukot -> Lisää uusi laite ja seuraa sovelluksen ohjeita. Aktivoi oppimistila ja aseta paristo takaisin lukkoon. Yhteyden muodostuminen onnistui, jos kuulet Yale Doormanista "Järjestelmä liitetty" ääniopastuksen. Lukon ja järjestelmän ensimmäinen synkronointi kestää noin kaksi minuuttia, joten odota kärsivällisesti. Kun lukko on liitetty järjestelmään, voit hallinnoida Yale Doormania Yale Home -sovelluksesta.

Miten asennan Verisure-järjestelmän kun minulla on jo Yale Doorman käytössäni?

Ennen asennusta käytössäsi tulee olla tunnukset Verisuren Omat Sivut-palveluun sekä Vbox-mini kytkettynä Internettiin. Poista Doormanista paristo, aseta SmartLock-moduuli ja laita paristo takaisin paikoilleen. Nyt voit Omat Sivut-palvelussa luoda järjestelmän, johon ensiksi lisätään VBox-mini ja sitten SmartLock-moduuli. Laitteiden lisääminen tapahtuu Laitteet-sivulla painamalla Asenna-painiketta. Lisääminen vaatii laitteiden kahdeksanmerkkiset sarjanumerot, jotka löytyvät laitteiden nimiketarroista ja myyntipakkauksista. Yale Doormanin lisääminen Verisure-järjestelmään vahvistetaan syöttämällä masterkoodi. Tämä jälkeen kuulet ääniopasteen "Järjestelmä liitetty".

En saa ”Järjestelmä liitetty” -ilmoitusta vaikka toimin ohjeiden mukaisesti

Varmista ensimmäiseksi, että lukko on järjestelmän keskusyksikön kantomatkan sisällä. Yale Smart Home –järjestelmässä lukko tulee olla 30 metrin sisällä keskusyksiköstä, mutta etäisyyteen vaikuttavat esimerkiksi paksut väliseinät tms. esteet, jotka vaimentavat radiosignaalia. Voit kokeilla siirtää Yale Smart Hubin lähelle lukkoa liittämisen ajaksi. Verisuren Omat Sivut-palvelu puolestaan ilmoittaa signaalin tason.

Mikäli ongelma jatkuu, resetoi Yale Doorman tehdasasetuksille irrottamalla paristot, lukkomoduuli ja lukon sisäpuolen yksikkö, kääntämällä Easy/Advance kytkin toiseen asentoon ja asentamalla lukko ja paristot takaisin, mutta älä syötä lukkoon masterkoodia. Poista paristot ja aseta lukkomoduuli paikalleen.  Tarvittaessa katso lisätietoja resetoinnista Yale Doormanin asennusohjeen viimeiseltä sivulta. Yritä lukon liittämistä järjestelmään uudelleen ja aseta paristot lukkoon.

Muuttuuko Yale Doormanin käyttö, kun se liitetään Yale Smart Home tai Verisure-järjestelmään?

Yale Doorman avataan edellen näppäilemällä *käyttäjäkoodi* tai käyttämällä kulkutunnistetta normaaliin tapaan. Lukon voi lukita *-näppäimellä tai automaattilukinnalla. Voit kytkeä Yale Smart Home- ja Verisure-järjestelmät valvonta-tilaan suoraan lukon näppäimistöltä. 

Yale Smart Home –järjestelmässä valvonnan saa asetettua päälle lukitsemalla ovi ja pitämällä sen jälkeen Doormanin *-näppäintä pohjassa muutama sekunti. Lukon valot välähtävät, jonka jälkeen syötetään joko käyttäjäkoodi ja hyväksytään *-näppäimellä tai luetaan kulkutunniste lukolla, jonka jälkeen valvonta menee päälle. Saat myös ilmoituksen jokaisesta avoinna olevasta tai tarkistusta vaativasta (Yale Doormanilla varustetusta) ovesta. Voit tarkistaa järjestelmän tilanteen Yale Home –sovelluksesta.

Verisure järjestelmässä valvonnan saa asetettua päälle lukitsemalla ovi painamalla kerran *-näppäintä ja pitämällä sitä sen jälkeen hetki painettuna. Tämän jälkeen syötetään käyttäjäkoodi ja hyväksytään *-näppäimellä. VALVONTA-tila lukitsee kaikki järjestelmään kuuluvat Yale Doormanit. Saat myös ilmoituksen jokaisesta avoinna olevasta tai tarkistusta vaativasta ovesta.

Miten Yale Doormanin ominaisuudet muuttuvat kun se liitetään osaksi Yale Smart Home tai Verisure-järjestelmää?

- Järjestelmään liittämisen jälkeen 24h-koodi poistuu käytöstä

- Yale Doormanissa ennen käytössä ollut masterkoodi poistuu laitteen muistista eikä sitä voida enää käyttää

- Järjestelmien kautta lukolle ja käyttäjille voidaan asettaa erilaisia aikatauluja

- Yale Doormanin hallinnointi (käyttäjien lisäykset jne.) tapahtuu vain järjestelmän kautta

- Järjestelmässä voi olla kuusi kappaletta Yale Doorman –lukkoja

- Yale Doormanin kaukoavainta ei voida käyttää (lukon moduulipaikka on järjestelmän käytössä)

- Verisure-järjestelmässä kulkutunnisteita voidaan rekisteröidä maksimissaan yhdeksän kappaletta

- Verisure mahdollistaa Yale Doorman-lukkojen keskuslukituksen. Kokosuojauksen aktivoiminen lukitsee kaikki järjestelmän Yale Doorman-lukot. Saat myös ilmoituksen ovista, joiden tilaa ei voitu varmistaa. Suojaus aktivoidaan joko Yale Doorman -ulkoyksiköstä tai Verisure-näppäimistöstä.

Kysymyksiä käyttöön liittyen

Voiko käyttäjä lukita kaikki lukot samalla kertaa?

Ei voi. Manuaalinen tai automaattinen lukitus on ovikohtainen toiminto. SmartLock Box tuo kuitenkin mukanaan useammaan lukon keskuslukituksen. Poistuttaessa kotoa voidaan kaikki ovet lukita samalla kertaa. 

Kuinka monta elektronista avainta voi olla per lukko?

Kymmenen kappaletta tunnisteita ja koodeja sekä viisi kappaletta kaukoavaimia. HUOM! Kaukoavain on saatavissa lisätarvikkeena.

Voinko käyttää samaa avainta kaikkiin lukkoihini?

Voit käyttää kulkutunnistetta maksimissaan kuudessa eri lukossa.

Miten varmistun, että oveni automaattilukitus toimii mahdollisimman hyvin?

Pidä painike ylhäällä ovea sulkiessasi. Yale Doorman lukitsee oven automaattisesti muutamassa sekunnissa, ja informoi sinulle ääni- ja valomerkein

Lemmikkini ei tulisi saada ovea auki huomaamattani. Kuinka Yale Doorman voi auttaa?

Voit valita kahdesta erilaisesta turvatilasta ns. KOTONA-tilan, jolloin sisäpuolen painikkeen käyttö aiheuttaa ovenavausyrityksestä hälytyksen.

Milloin paristot tulisi vaihtaa?

Käyttöaika paristoilla on noin 12 kuukautta mutta tähän vaikuttaa tietysti käytöaste ja jos Yale Doorman on yhdistetty Verisure-järjestelmään paristojen kesto on noin 7 kuukautta. Paristot tulee vaihtaa silloin kun Yale Doorman ilmoittaa matalasta paristojännitteestä tai viimeistään 12 kuukauden välein. Paristot suositellaan vaihdettavaksi marras-, joulukuun vaihteessa.

Voidaanko Lithium-paristoja käyttää?

Lithium-paristoja ei voida käyttää.. Lithium-paristojen tai vanhojen ja uusien paristojen käyttäminen yhtä aikaa aiheuttaa vakavan turvallisuusriskin. Vaihda kerralla aina neljä alkaliparistoa uuteen, jotta Yale Doorman toimii kunnolla ja mm. varoittaa riittävän ajoissa paristojen vaihtotarpeesta.

Miten voin puhdistaa lukon?

Käytä kosteaa, pehmeää riepua tahrojen ja sormenjälkien poistamiseen. Käytä mietoon saippualiuokseen kostutettua riepua rasvan ja muun kerääntyneen lian pyyhkimiseen.

Toimiiko Yale Doorman jopa talvella?

Yale Doorman ulkoyksikkö on pöly- ja kosteusuojattu (IP55) ja suunniteltu kestämään pohjoismaisia sääolosuhteita. Sisäyksikkö tulee asentaa läpimään (vähintään +5°) ja kuivaan tilaan paristojen toiminnan takaamiseksi.

Apua ongelmanratkaisuun

Mitä teen, jos pattereiden virta loppuu?

Tuote voidaan käynnistää 9 voltin paristolla. Pidä paristoa ulkopuolen yksikön alaosan navoissa ja käytä tuotteeseen rekisteröityä elektronista avainta.

Painikkeet eivät ole vaaka-asennossa, mitä teen?

Tarkista, että molempien painikkeiden kätisyys on varmistettu kahdella ruuvilla, ja että ohjaimen kara lukkorungolle on sopivan mittainen. Tarvittaessa vaihda kara. Katso ohje asennusoppaasta.

Miksi ovi ei lukkiudu?

Tarkista, että kiila ei uppoa vastaraudan aukkoon. Tarkista, että piirilevyt ja kaapelit ja niiden liittimet ovat ehjiä ja hyvin paikoillaan.

Miksi lukko hälyttää vaikka ovi on suljettu?

Lukkoon on kytketty päälle turvatila, jolloin sisäpuolen painikkeen käyttö aiheuttaa hälytyksen. Myös jos kiila tulee lukkorungosta ulos oven ollessa lukittu, hälytys käynnistyy.

Miksi lukko ei avaudu painikkeesta asennuksen jälkeen vaikka ohjain näyttää avauksen tapahtuvan?

Tarkista, että kaikki liittimet on asennettu hyvin ja painikkeiden karat ovat sopivan mittaiset. Tarkista myös, että olet valinnut lukkorungosta valitsemasi ulkopuolen painikkeen sähköisesti aktiiviseksi.

Kuinka pitkä on takuuaika Yale Doormanille?

Takuuaika on kaksi vuotta. Takuun edellytyksenä on ohjeiden mukainen asennus ja käyttö. Lukon tai ohjainten avaaminen vastoin ohjeita on kielletty.

Rekisteröimäni tunniste ei enää toimi Yale Doorman lukossani, mitä teen?

Poista ja ohjelmoi tunniste uudellee. Testaa tunniste ovella vähintään 3 kertaa ja mikäli ongelmat jatkuvat ota yhteyttä jälleenmyyjään

 

Yale Doorman asennus oveen

Yale Doorman älylukon asennus oveen

Yale Doorman käyttö

Yale Doorman älylukon yhdistäminen Verisure-järjestelmään

Yale Doorman älylukon ja Verisure-järjestelmän käyttö