Yalen tulevaisuus

Yalella on pitkät perinteet yhtenä lukitusalan pioneerinä. Perinteistä halutaan pitää kiinni huolehtien edelleen ihmisistä, sekä heidän kotiensa ja muiden tärkeiden asioiden suojaamisesta. Yalen visio on hyödyntää osaaminen ja vahva perimänsä tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseen.

Vahva historia antaa luotettavan pohjan rakentaa tulevaisuutta kehittämällä tuotteita, jotka kuvastavat selkeästi Yalen avainarvoja: optimismi, välittäminen, eteenpäin pyrkiminen, luotettavuus ja saatavuus. Yale Smart Living konsepti on yksi osa tätä visiota. Smart Living -konsepti käsittää laajaan tuotesortimentin, jonka tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia kodin ja perheen turvaamiseen joustavasti ja helposti.